Counseling

Counseling čiže sprevádzanie, predstavuje metódu sociálnej práce, ktorá sa využíva v pomoci klientom pri zvládaní ťažkých životných situácií. Ide o takú formu podpory klienta, ktorou sprevádzajúci vedie sprevádzaného k mobilizácii jeho vlastných vnútorných zdrojov, potrebných na vyriešenie problému.

Odkazy na ďalšie webstránky:

https://tftu.sk/moznosti-studia – Ponuka študijných programov na Teologickej fakulte TU so sídlom v Bratislave.
https://tftu.sk/novy-program-counseling – Podrobnejšie informácie o bakalárskom študijnom programe Counseling.
https://tftu.sk/counseling-fakulta – Ďalšie informácie o bakalárskom študijnom programe Counseling.
https://counseling.moodlehub.com/ – Dištančný modul vzdelávania v oblasti pastorálneho counselingu (videá, texty a otázky).
https://www.counseling.org/ – American Counseling Association.