Duchovné otcovstvo a materstvo

Duchovné otcovstvo a materstvo


Kapucín Branislav Fabo a Andrea Abelová organizujú duchovné cvičenia pre zasvätených. Uvádzajú ich takto:
Duchovná zrelosť je vzácna a cenná vec. Napriek tomu nie je vyhradená len pre niektoré osoby, ale sme do nej povolaní všetci ľudia. Potrebujeme duchovných otcov a matky, aby nás mohli na tejto ceste sprevádzať. Pozývame vás na duchovné cvičenia, ktoré organizujeme v troch stupňoch.

https://kapucini.sk/dom/ – stránka Duchovné cvičenia pre zasvätených – Cesta k duchovnému otcovstvu a materstvu