Kresťanský koučing

Kresťanský koučing


Kresťanský koučing je typ pomáhajúcej profesie, spôsob podpory rozvoja schopností a zručností jednotlivcov i skupín. Je to partnerstvo s klientom v rozhovore, ktorý provokuje myšlienky a inšpiruje človeka maximalizovať svoj osobný a pracovný potenciál. Koučovanie viac než by niečomu učilo, pomáha učiť sa. Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka.

Odkazy na ďalšie webstránky:

https://www.krestanskykouc.sk/skola-kk/ – Škola Kresťanského Koučingu. Tu nájdete všetky potrebné informácie o kurze. Absolvovalo ho niekoľko stoviek účastníkov, na stránke sú uvedené svedectvá niektorých z nich.
https://www.krestanskykouc.sk/ – Slovenská stránka venovaná kresťanskému koučingu.
https://christiancoaches.com/ – Stránka Medzinárodnej siete kresťanských koučov (Christian Coaches Network International, CCNI).