Duchovné cvičenia formou lectio divina

Duchovné cvičenia formou lectio divina sa konajú v hlbokom mlčaní a s každodenným individuálnym sprevádzaním exercitantov v dĺžke 20 minút. Sú príležitosťou pre všetkých (nielen rehoľníkov), ktorí chcú v tichu a v modlitbe prehĺbiť svoj vzťah k Bohu prostredníctvom načúvania Božiemu slovu. Exercície začínajú vždy popoludní, každý z ďalších dní sa modlíme s jedným z textov z Písma, záverečné dopoludnie je určené na ukončenie exercícií.

Termíny 8-dňových duchovných cvičení v roku 2024:

Miesto konania: Exercičný dom sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov.
Prihlasovanie: mailom na adresu sestrynd@gmail.com.
Na jar a na jeseň býva menej účastníkov. Vtedy bývajú naživo uvádzané 2 – 3 etapy. Ostatní účastníci, ak súhlasia s účasťou na exercíciách bez živého uvádzania textov, dostanú nahraté uvedenia k textom vo formáte MP3 a počúvajú ich na prehrávači, ktorý si prinesú.

Koncepcia duchovných cvičení formou lectio divina
Poľskí salvatoriáni na čele s p. Krzysztofom Wonsom, SDS vypracovali a skúsenosťou overili duchovnú silu 8-dňových exercícií konaných formou lectio divina. Koncepcia vychádza z návrhu štruktúry kardinála Carla M. Martiniho. Základným prameňom sú vybrané evanjeliové texty. Cesta za duchovnou zrelosťou prostredníctvom modlitby Božím slovom je rozdelená do etáp. 1. etapa čerpá z Evanjelia podľa Marka. Koho to osloví, môže pokračovať ďalšími etapami: 2. sv. Matúš, 3. sv. Lukáš, 4. sv. Ján. Poradie nie je ľubovoľné a každá ďalšia etapa nasleduje až po roku. Kto prejde všetky 4 etapy, môže pokračovať etapami Prehĺbenia. Exercitátori majú pripravených viacero tém: Peter v evanjeliách, Peter v Skutkoch apoštolov, Milovaný učeník
V roku 2023 sme prvýkrát zorganizovali aj kratšie, 5-dňové duchovné cvičenia ako možnosť vyskúšať si túto formu exercícií.

Termín 5-dňových duchovných cvičení v roku 2024:

Miesto konania: Charitný dom – Penzión Caritas, Dolný Smokovec 19.
Téma: Vovedenie do modlitby Božím slovom.
Duchovné cvičenia vedie p. Krzysztof Wons, SDS (salvatorián), zakladateľ školy modlitby Božím slovom v Krakove. Duchovné cvičenia sa tiež konajú v atmosfére úplného a hlbokého ticha, s osobným doprevádzaním (20 minút denne).
Prihlasovanie: telefonicky na číslo: 0905 918 664 alebo emailom na adresu: recepcia@penzioncaritas.sk.
Po prihlásení bude ešte záujemcov kvôli organizačným záležitostiam kontaktovať P. František Honíšek CM (0904 355 550; mravec93@gmail.com). Naňho sa tiež môžete obrátiť, ak máte záujem spýtať sa na ďalšie informácie k duchovným cvičeniam.

Duchovné cvičenia formou lectio divina na Slovensku
Rehoľné sestry, ktoré absolvovali v Poľsku formačné kurzy a v rámci nich mali túto formu duchovných cvičení, mali túžbu umožniť takéto exercície aj na Slovensku. Začali pozývať p. Krzysztofa Wonsa, SDS a jeho spolupracovníkov, zabezpečovali prekladanie. Neskôr sa k tímu pridali aj slovenskí kňazi, ktorí predtým absolvovali základné etapy v Poľsku.
Aktuálny tím organizátorov a exercitátorov, ktorý organizuje tieto duchovné cvičenia na Slovensku:

Knihy k 8-dňovým duchovým cvičeniam formou lectio divina vydané na Slovensku:

  1. Krzysztof Wons: Uveriť Ježišovi. Duchovné cvičenia so sv. Markom. Michalovce: Misionár, 2014.
  2. Krzysztof Wons: Odovzdať sa Ježišovi. Duchovné cvičenia so sv. Matúšom. Michalovce: Misionár, 2014.
  3. Krzysztof Wons: Prehĺbiť vieru v Ježiša. Duchovné cvičenia so sv. Lukášom. Michalovce: Misionár, 2018.
  4. Krzysztof Wons: Ostať v Ježišovi. Duchovné cvičenia so sv. Jánom. Michalovce: Misionár, 2020.
  5. Krzysztof Wons: Ty vieš, že ťa mám rád. Duchovné cvičenia so sv. Petrom. Michalovce: Misionár, 2022.
  6. Krzysztof Wons: Skala. Duchovné cvičenia so sv. Petrom. Michalovce: Misionár, 2022.

Odkazy na ďalšie webstránky:

https://jezuiti.sk/duchovne-cvicenia/exercicny-dom-presov/ – Ponuka duchovných cvičení u jezuitov v Prešove (duchovné cvičenia formou lectio divina sú uvedené bez detailov).
https://lectiodivina.sk/ – Slovenská stránka venovaná lectio divina. Ponúka zamyslenia na každý deň aj aplikáciu do mobilu.
https://lectiodivina.cz/ – Česká stránka venovaná lectio divina. Tiež ponúkajú duchovné cvičenia formou lectio divina.
https://cfd.sds.pl/artykul/25,rekolekcje-lectio-divina – Informácie o duchovných cvičeniach formou lectio divina na stránke poľských salvatoriánov, obsahuje aj mnoho termínov, na ktoré je možné prihlásiť sa (pre tých, ktorí rozumejú poľštine).