Seminár Otcovo srdce

Seminár Otcovo srdce je zameraný na zakúsenie Božej otcovskej lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie identity Božích synov a dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Na Slovensku je od roku 2008. Odvtedy sa ho zúčastnili tisícky účastníkov. Semináre vedie slovenský tím alebo manželia Robert a Vicki de Hoxar.

Svedectvo sestry Terézie:
Som členkou tímu Otcovho srdca, ktorého primárnym cieľom je pomôcť ľuďom zakúsiť lásku Nebeského Otca skrze spoznanie a prijatie samých seba, odpustenie a uzdravenie na rôznych úrovniach (emočnej, vzťahovej, fyzickej – tá je sekundárna). To sa deje skrze vyučovanie, modlitby chvál, modlitby príhovoru, adoráciu, dennú sv. omšu, sv. spoveď, a v neposlednom rade skrze osobné svedectvá členov tímu. Členovia tímu sú kňazi, zasvätené osoby i laici, dokonca niektorí sú psychológovia či terapeuti. Chcela by som na úvod zdôrazniť, že prihlásenie sa na tento seminár sa neodporúča tým, ktorí trpia vážnymi psychickými poruchami. Chcela by som sa s Vami podeliť o moju osobnú skúsenosť.
Počas jedného seminára sa istý človek spýtal mojej spolusestry, prečo sme na seminári. Veď ako zasvätené osoby by sme už mali mať v sebe všetko „poriešené“. V mysli sa mi vynoril obraz cibule. Každý človek sa podobá takejto cibuli. Odhalíme istú časť seba a ak dovolíme Bohu, on ju uzdraví. Na istý čas to stačí a potom objavíme, že je tu ďalšia vrstva. A tak premýšľam, koľko takých vrstiev vlastne cibuľa má…? Verte mi, že viac, ako si myslíte! Veľmi som sa tešila na tento seminár, pretože som sa zúčastnila viacerých podobných seminárov v zahraničí a pomohli mi na ceste sebapoznania a uzdravenia. Akoby zo mňa zakaždým spadla jedna vrstva a ja som sa cítila ľahšia, pokojnejšia a milovanejšia. Na jednej z prednášok zaznelo, že naše správanie neovplyvňujú naše okolnosti, ale pravidlá, ktoré máme vpísané do srdca. Je to veľká pravda, pretože z vlastnej skúsenosti viem, že ani útek do zahraničia nevymazal to, čo som si niesla so sebou.
Počas seminára sme meditovali o záhrade, ale ja som žiadnu nevidela. V mysli sa mi vynorilo niekoľko rôznych spomienok z môjho života. Predstavte si zrkadlo, ktoré sa rozbije, a každý kúsok odráža čosi iné. Počas modlitieb som pochopila, že čriepky zrkadla odrážali všetky boľavé chvíle môjho života a bolo ich naozaj veľa. Pripustila som, že som zranená a potrebujem uzdravenie, odpustenie a lásku Otecka. Nezáleží na mene, postavení, životnom stave či veku. Všetci si nesieme nejaké zranenie, a práve táto trhlina v nás môže byť počiatkom nového života. Ako semienko, ktoré padne do zeme. Ak sa nepukne a neodumrie, nevyrastie z neho krásny kvet či nejaká obilnina. Je to často boľavý a zdĺhavý proces, ale stojí za ten výsledok.
Počas seminára mi často tiekli slzy, za ktoré sa nehanbím, pretože to boli slzy uzdravenia. Naplnil ma pokoj, nadobudla som opäť vedomie svojej hodnoty, nabrala síl, a Boh mi dal zakúsiť Jeho prítomnosť a lásku.

Na internete som raz našla obrázok, ktorý som si vytlačila a zavesila v izbe. Vždy, keď sa necítim vo svojej koži, ma povzbudí. Na obrázku je dievčatko – malá princezná – v krásnych šatách a s korunou, ktorú si pridŕža na hlave. Nad ňou je napísané: „V najtemnejších dňoch, keď sa cítim nedostatočná, nemilovaná a nehodná, si spomeniem, koho som dcéra, a narovnám si korunu.“ Chcem povzbudiť aj teba, aby si nezabúdal/a, že si syn/dcéra Otca, ktorý je Kráľom a miluje ťa nadovšetko na svete! Pozývam aj teba zasvätená osoba, manžel/ka, slobodný, zakúsiť túto lásku a obnovu zraku a zmýšľania počas seminára Otcovo srdce.
Ak sa chcete dozvedieť viac o seminári, tíme, prečítať si viac svedectiev, alebo sa prihlásiť na seminár, všetky informácie nájdete na stránke dole. Tam si môžete vypočuť aj samotné prednášky (ktoré vyšli aj v knižnej podobe Život v Otcovej láske od Roberta a Vicky de Hoxar), avšak ani zďaleka to nenahradí osobnú skúsenosť, ktorou si účastník prejde sám za seba v rámci spoločenstva. Tím môže prísť aj do farnosti a urobiť víkendovku alebo urobiť celý seminár v reholi, ak by bol záujem.

Odkazy na ďalšie webstránky:

https://seminarotcovosrdce.sk/ – Otcovo Srdce, slovenská stránka.
https://seminarotcovosrdce.sk/kalendar/ – Kalendár akcií na Slovensku.
https://seminarotcovosrdce.sk/svedectva/ – Svedectvá účastníkov.
https://otcovosrdce.cz/ – Otcovo Srdce, česká stránka.
https://otcovosrdce.cz/akce/ – Kalendár akcií v Čechách.