Formačné aktivity organizované KVRPS

Na roky 2024 – 2025 sme boli finančne podporení Nadáciou pre sestry Conrad N. Hilton. Podpora je určená na trvalú formáciu rehoľných sestier.

Najbližšia akcia: Seminár – Umenie starnúť v komunite
Termín: 27. – 29. jún 2024
Miesto: penzión Caritas v Dolnom Smokovci
Prihlasovací formulár
Pozvánka: Milé sestry, srdečne vás pozývame na seminár Starnutie v rehoľnej komunite. Viac na plagátiku:

Akcie, ktoré sa už uskutočnili:

Prevencia vyhorenia a únava zo súcitu (psychologicko-biblický pohľad na službu vedenia), 7. 2. 2024 v Badíne.