Formačné ponuky

Vitajte na stránke formačných ponúk. Naším cieľom je podporiť trvalú formáciu. Nájdete tu základné informácie o rôznych druhoch kurzov, duchovných obnov a iných formačných aktivít. Nezameriavame sa tu na jednorazové akcie, ale na ponuky, ktoré sa pravidelne opakujú, ktoré organizujú tie isté centrá, organizácie alebo skupiny. Zvlášť chceme podporiť rehoľníkov v rámci ich trvalej formácie, ale mnohé ponuky môže využiť aj širšia skupina tých, ktorí majú záujem ľudsky a duchovne sa rozvíjať.

Duchovné centrá, špecifické typy formačných aktivít

Formačné a akademické kurzy

Online aktivity

Duchovné pobyty